Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Tre chefsegenskaper svenskar värdesätter mest

Pandemin och distansarbete har ställt helt nya krav på chefer och ledare. Enligt en Sifo-undersökning genomförd av Talentsoft anser mer än hälften av alla arbetsföra svenskar att chefsrollen är viktigare nu än före virusets utbrott. Vi på Talentsoft har även tagit reda på vilka chefsegenskaper svenskarna värdesätter mest.

Drygt varannan svensk (55%) anser att chefsrollen är viktigare nu än före pandemin, det visar en färsk Sifo-undersökning som vi på Talentsoft låtit genomföra. För att du som chef ska kunna ge rätt stöd till dina medarbetare gäller det att veta vilka egenskaper som efterfrågas och hur du kan utföra dem på bästa sätt. Här listar vi tre viktiga chefsegenskaper som du bör fokusera på framöver.

1. Ge frihet under ansvar och visa tillit
När svenskarna får välja vilka egenskaper de värdesätter mest hos en chef svarar de flesta (55 %) att de vill ha en chef som ”ger frihet under ansvar och visar tillit”. Du som chef bör därför uppmuntra till mer självledarskap. Genom att visa tillit och förtroende till dina medarbetare kommer du med största sannolikhet se en förbättrad arbetsmoral och ett ökat engagemang.

2. Motivera dina anställda
Pandemin har skapat nya krav på chefsrollen. Hälften av svenskarna svarar att ”förmågan att motivera sina anställda” (50%) är viktigare inom chefsrollen nu, än före virusets frammarsch. En viktig punkt i att motivera dina medarbetare är att se till att de känner sig uppmärksammade. Detta är särskilt viktigt under distansarbete när de spontana mötena vid kaffemaskinen uteblir i större utsträckning. Se därför till att boka in dagliga eller veckovisa möten med fokus på återkoppling, feedback och uppmuntran.
Möjligheten att påverka sin arbetssituation är en annan viktig motivationsfaktor. Se därför till att ta reda på vilka arbetsuppgifter dina medarbetare uppskattar mest och minst. Kolla även upp ifall de föredrar att jobba hemifrån eller på kontoret.
En stark gemenskap skapar också ökad motivation bland personalen. Skapa därför en arbetskultur där medarbetarna vågar ta egna initiativ och göra sin röst hörd. Att ha gemensamma aktiviteter att se fram emot skapar även en bättre sammanhållning. Inför därför gemensamma aktiviteter såsom frukostar, lunchpromenader eller konferenser.

3. Anpassa din ledarskapsstil efter distansarbete
51 procent av svenskarna anser att förmågan att kunna anpassa sin ledarskapsstil efter distansarbete har blivit viktigare. Därför är förmågan att visa stöd och omtanke vid hemarbete värdefulla egenskaper. För att behålla engagemanget och sammanhållningen hos dina medarbetare bör du som chef införa täta avstämningar både i grupp och enskilt med varje medarbetare.
Det är även viktigt att sätta upp en tydlig struktur för varje arbetsuppgift där det enkelt framgår vilka mål och deadlines som gäller. Vid avstämningsmöten är det viktigt att sätta upp en utförlig agenda.
Sist men inte minst – se till att införa en intern chatt där det är enkelt för medarbetarna att be om och erbjuda hjälp.

Lycka till!

Text: Allan Nygaard, Nordenchef på HR-företaget Talentsoft

Scroll to Top