Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

5-6 feb 2025, Kistamässan

Lönsamhet börjar med engagerade medarbetare

I dagens affärsvärld har HR-frågor, arbetsglädje och välmående på jobbet blivit alltmer centrala. Tidigare betraktades dessa ämnen ofta som “mjuka frågor” som inte direkt påverkade en organisations ekonomiska framgång. Men sanningen är att de faktiskt är kommersiella frågor som har en betydande inverkan på företagets resultat.

Men om engagemanget är lågt leder det till både mer sjukfrånvaro och högre personalomsättning. Detta innebär att engagemanget inte bara påverkar en individs hälsa och välbefinnande, utan också företagets produktivitet, kostnadseffektivitet och lönsamhet.

Låt oss nu prata om kostnaden för lågt engagemang.
Gallups undersökningar visar att lågt engagemang ökar personalomsättningen med 18% för organisationer med hög omsättning och 43% för organisationer med låg omsättning och i genomsnitt kostar personalomsättningen 1,5-2 gånger den anställdes årslön, beroende på befattning och anställningstid.

Men konsekvenserna av lågt engagemang påverkar inte bara dina medarbetare – det påverkar också dina kunder. Team som är mindre produktiva tenderar att missa deadlines och leverera sämre resultat. Och vad leder det till för kostnader? Om vi säger så här, dålig kundservice är dyrt. Dessutom är det fem gånger dyrare att skaffa en ny kund än att behålla en befintlig kund.

I slutändan vill du ha engagerade och glada medarbetare eftersom det även leder till kunder som spenderar mer hos ditt företag, över en längre tid.

Så hur kan vi då se till att våra medarbetare trivs på jobbet?


Att öka arbetsglädjen är en av dina bästa strategier för att behålla dina bästa talanger och kunder. När en medarbetare är nöjd och tillfreds på jobbet så blir man oftast mer lojal till sin arbetsgivare, och företaget som helhet. Det leder då till ökad motivation och lägre personalomsättning.

Så hur kan vi se till att våra medarbetare trivs på jobbet? Medarbetaren behöver:

  • uppleva att arbetet är meningsfullt och leder till ett resultat.
  • ha frihet att lösa arbetsuppgifterna på eget sätt.
  • få använda sina egna kompetenser och färdigheter.
  • få kontinuerlig feedback för att förstå vad hen gör bra och vad hen kan utveckla.

Författare: Charlotta Granström, Customer Success Manager, Winningtemp.

Scroll to Top