Lönsamhet börjar med engagerade medarbetare

I dagens affärsvärld har HR-frågor, arbetsglädje och välmående på jobbet blivit alltmer centrala. Tidigare betraktades dessa ämnen ofta som “mjuka frågor” som inte direkt påverkade en organisations ekonomiska framgång. Men sanningen är att de faktiskt är kommersiella frågor som har en betydande inverkan på företagets resultat.

Men om engagemanget är lågt leder det till både mer sjukfrånvaro och högre personalomsättning. Detta innebär att engagemanget inte bara påverkar en individs hälsa och välbefinnande, utan också företagets produktivitet, kostnadseffektivitet och lönsamhet.

Låt oss nu prata om kostnaden för lågt engagemang.
Gallups undersökningar visar att lågt engagemang ökar personalomsättningen med 18% för organisationer med hög omsättning och 43% för organisationer med låg omsättning och i genomsnitt kostar personalomsättningen 1,5-2 gånger den anställdes årslön, beroende på befattning och anställningstid.

Men konsekvenserna av lågt engagemang påverkar inte bara dina medarbetare – det påverkar också dina kunder. Team som är mindre produktiva tenderar att missa deadlines och leverera sämre resultat. Och vad leder det till för kostnader? Om vi säger så här, dålig kundservice är dyrt. Dessutom är det fem gånger dyrare att skaffa en ny kund än att behålla en befintlig kund.

I slutändan vill du ha engagerade och glada medarbetare eftersom det även leder till kunder som spenderar mer hos ditt företag, över en längre tid.

Så hur kan vi då se till att våra medarbetare trivs på jobbet?
Att öka arbetsglädjen är en av dina bästa strategier för att behålla dina bästa talanger och kunder. När en medarbetare är nöjd och tillfreds på jobbet så blir man oftast mer lojal till sin arbetsgivare, och företaget som helhet. Det leder då till ökad motivation och lägre personalomsättning.

Så hur kan vi se till att våra medarbetare trivs på jobbet? Medarbetaren behöver:

  • uppleva att arbetet är meningsfullt och leder till ett resultat.
  • ha frihet att lösa arbetsuppgifterna på eget sätt.
  • få använda sina egna kompetenser och färdigheter.
  • få kontinuerlig feedback för att förstå vad hen gör bra och vad hen kan utveckla.

Framgångsfaktorerna bakom ett högt engagemang
Vad är egentligen de viktigaste faktorerna för att lyckas skapa engagerade och framgångsrika team? Genom att regelbundet ställa frågor till medarbetare om deras upplevelse kring ledarskapet, engagemanget och flertalet andra områden så har Winningtemp samlat på sig miljontals datapunkter. All denna data – vad säger den? Och hur kan vi använda den informationen för att lära, utvecklas och förbättra vårt arbete? Den 27/9 kl 10:30, på Digital & Techscenen, lovar vi en halvtimme full av värdefulla insikter om hur du ökar engagemanget i organisationen. Läs mer här!

Lunch & Learn: Kraftfullt ledarskap med Elaine Eksvärd
Vill du få fler idéer och strategier kring att bygga starka team, inspirera medarbetare och hantera utmaningar på ett framgångsrikt sätt? Hur du kan hjälpa till att skapa en kultur av tillit och framgång inom ditt team med hjälp av arbetsglädje? Missa då inte Lunch & Learn med Elaine Eksvärd den 28/9 kl. 12:00 på ledarskapsscenen. Du bokar din plats här.

Författare: Charlotta Granström, Customer Success Manager, Winningtemp.

Scroll to Top