5-6 feb 2025, Kistamässan

5 nycklar för att driva ditt eget (och dina medarbetares) lärande och utveckling i vardagen

Ständigt individuellt och organisatoriskt lärande och utveckling är avgörande för att vara relevant, konkurrenskraftig och ligga i framkant. Oavsett om du är i början av din karriär eller är senior inom din profession, är personlig utveckling en hygienfaktor. Här är fem nycklar att beakta när du navigerar din resa av lärande och utveckling i vardagens arbetsflöde.

1. Motivation: Koppla ihop med vad som verkligen betyder något för dig
Ditt personliga ‘varför’ är bränslet för hållbar utveckling. Koppla ihop med det som verkligen talar till dig, och du kommer att hitta en inre motivation som håller dig engagerad. Handlar det om att bemästra en ny färdighet, klättra till en ledarposition eller kanske göra en betydande påverkan inom ditt område eller i världen? När du förankrar din drivkraft till dina personliga värderingar och passioner, blir resan mer givande.

2. Utvecklingsmål: Sätt fokus och ambition för din utveckling
Med otaliga potentiella områden att utvecklas inom är det viktigt att sätta klara mål. Vilka erfarenheter, färdigheter eller kompetenser önskar du förvärva under nästa månad, kvartal eller år? Genom att sätta ambitiösa men uppnåeliga utvecklingsmål ger du dig själv riktning och syfte. Det håller dig inte bara organiserad utan ger också milstolpar att fira när du går framåt.

3. Stretcha: Ta små utmanande steg framåt
Varje betydande framgång är resultatet av många små steg. Förplikta dig att regelbundet kliva ur din komfortzon. Det kan vara att ta sig an ett utmanande projekt, presentera dina idéer för ledningen, testa ett nytt beteende, eller prova en ny metod i ditt dagliga arbetsflöde. Att stretcha säkerställer kontinuerlig rörelse och utveckling.

4. Reflektera: Gör erfarenheter till lärdomar och insikter
Reflektion är bron mellan erfarenhet och lärande. Ta tid att pausa, inventera, och reflektera kring dina upplevelser och beteenden. Vad fick förra stretchen dig att känna och tänka? Fungerade strategin? Om inte, varför? Vad kan du göra annorlunda nästa gång? Regelbunden reflektion säkerställer att du inte bara samlar erfarenheter, utan verkligen lär dig av dem.

5. Colearna: Ge och få stöd för att utvecklas
Ingen utvecklas i isolering. Omge dig med människor som utmanar och stöder dig. Erbjud dina insikter, be om feedback och skapa en miljö av ömsesidig utveckling. När alla delar kunskap och erfarenheter gynnas hela teamet. Vi lär oss tillsammans!

Och är du en ledare? Då är dessa så klart lika relevanta för dig som individ, men det finns även stora potentiella vinster från att jobba aktivt och proaktivt med att stötta medarbetare att kontinuerligt lära sig och driva sin egna utveckling:

  • Hållbart välmående: Genom att främja kontinuerligt lärande och utveckling bland dina medarbetare kan du bidra till deras övergripande välmående, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet och engagemang.
  • Resiliens och anpassningsförmåga: I en snabbt föränderlig affärsvärld är förmågan att anpassa sig och hantera utmaningar avgörande. En kultur av kontinuerligt lärande kan hjälpa dina medarbetare att utveckla dessa viktiga färdigheter.
  • Attrahera och behålla talanger: Organisationer som prioriterar lärande och utveckling tenderar att locka och behålla talanger. Dessutom kan personalutveckling förbättra anställningsbarheten hos dina medarbetare och leda till ökad personallojalitet och minskad personalomsättning.
  • Skapa en dynamisk arbetsmiljö: Genom att uppmuntra kontinuerligt lärande och utveckling kan du bidra till att skapa en positiv och dynamisk arbetsmiljö som gynnar både dina medarbetare och din organisation.

Om du är nyfiken på att integrera dessa fem aspekter i din egna utvecklingsresa, så har vi på Colearn tagit fram två gratis verktyg som kan hjälpa dig. Du kan ladda ner The Learnability Model på vår hemsida och lyssna på pod-kursen Drive Your Growth på Spotify. Båda verktygen är utvecklat för att stötta individer att driva sin egen personliga och professionella utveckling.

Jag hoppas att dessa verktyg kan hjälpa dig etablera hållbara och långsiktiga vanor och beteenden för lärande i vardagen. Lycka till med att driva din egen och dina medarbetares utveckling!

Sveinung Skaalnes, Co-CEO på Colearn

Scroll to Top