5-6 feb 2025, Kistamässan

Som en del av Easyfairs group är vi medlemmar i Net Zero Carbon Events åtagandet och förhåller oss till att vara netto noll till 2050 och att halvera våra växthusgasutsläpp till 2030.

Easyfairs åtar sig att driva våra evenemang på ett miljö- och samhällsansvarigt sätt genom att:

Våra huvudinitiativ

Energi

Lokalen vidtar energisparåtgärder, använder använder endast grön el och vidtar andra åtgärder för att minska onödig energiförbrukning.

Energi

 • Vi begränsar vår energiförbrukning genom att noggrant kontrollera belysning, uppvärmning och nivåer för ventilation, värme och luftkonditionering (HVAC).
 • Anläggningen är är utrustad med LED-belysning.

Produktion & avfall

Vi implementerar en strikt avfallshantering och avfallsminskningsplan samt begränsar användningen av plast vid våra evenemang.

Produktion & avfall

 • Vi sorterar avfallet som genereras av våra evenemang.
 • Vi lägger ut återanvändbara mattplattor på våra evenemang.
 • Vår Smart Badge-teknologi möjliggör en betydande minskning av pappersanvändningen för våra utställare.

Resor & boende

Easyfairs minskar utsläppen från resor och väljer våra föredragna samarbetspartners för boende baserat på hållbarhetskriterier.

Resor & boende

 • Cykelparkering finns mitt emot huvudentrén.
 • Res gärna kollektivt till mässan.
 • Om du tar bilen, samåk gärna med andra.
 • Välj ett hotell på gångavstånd till Kistamässan.

Mat & matavfall

Vi tillämpar principer för hållbar matförsörjning på våra serveringsställen.

Mat & matavfall

 • Vi uppmanar våra leverantörer att tillämpa portionskontroll vid serveringsställena för att minska avfall.
 • Vegetariska och veganska alternativ finns tillgängliga vid serveringsställena.
 • Vår restaurang, bistro och vårt café serverar inget rött kött under evenemanget.

Frakt & logistik

Easyfairs monterpaket minskar transportutsläpp och avfall och vi väljer våra leverantörer utifrån hållbarhetskriterier​.

Frakt & logistik

 • Vi tillämpar hållbarhetskriterier i våra avtal.
 • Vi väljer våra leverantörer baserat på hållbarhetskriterier för transporter.

Socialt ansvar

Vi strävar efter att vara ett inkluderande team, omfamna mångfald med lika möjligheter för alla och förankra hållbarhet i kärnan av vårt evenemang.

Socialt ansvar

 • Våra evenemangs seminarieprogram fokuserar på ämnen inom hållbarhet.
 • Vi erbjuder en plattform för startups att presentera sina banbrytande innovationer.
 • Easyfairs har en visselblåsarfunktion.

Gör Easyfairs sällskap och agera för framtiden!

UTSTÄLLARE

Här är några praktiska tips om hur ni gör ert deltagande mer hållbart

Monterdesign & avfall:

Välj ett återanvändbart monterpaket från arrangören eller designa din egen monter så att strukturen kommer att återanvändas flera gånger, år efter år. Arbeta med din monterbyggare för att göra din monter så hållbar som möjligt! Undvik att skapa ett engångsställ bara för ett evenemang. Skapa återanvändbara skyltar (utan något datum på det) gjorda av återvinningsbart material och med miljövänligt bläck när det är möjligt. Använd LED-belysning och annan energieffektiv utrustning för din monter och glöm inte att stänga av den i slutet av dagen. Försök att inte använda matta, och om du verkligen behöver det, välj helst återanvändbara mattplattor. Om du använder vanlig matta, se till att den är återvinningsbar och att den kommer att återvinnas.

Resor & boende:

När det är möjligt, välj kollektivtrafik eller samåkning med dina kollegor. Välj ett hotell inom gångavstånd och/eller tillämpa miljövänliga metoder.

Logistik & transport:

Konsolidera dina försändelser och använd helst transport- och logistikföretag som tillämpar hållbara metoder. Gynna lokala leverantörer för att stödja den lokala ekonomin och minska transporterna. Gynna leverantörer som uppvisar miljömässiga och sociala meriter.

Mat & matavfall:

Ta med din egen återanvändbara vattenflaska och använd våra vattenstationer för att hjälpa oss att minska användningen av engångsplast. Om du serverar mat i din monter, välj helst lokalproducerade och växtbaserade alternativ. Notera att det från den 1 januari 2024 är förbjudet att använda engångsartiklar som innehåller mer än 15% plast. Läs mer här. Undvik matsvinn och beställ endast den mängd mat som behövs.

Socialt ansvar:

Ta en aktiv roll i de olika initiativ och diskussioner under evenemanget som kommer att stödja den hållbara utvecklingen inom din sektor. Inspirera besökare genom att visa upp de hållbara egenskaperna hos dina produkter.

BESÖKARE

Här är några praktiska tips om hur ni gör ert deltagande mer hållbart

Våra prioriterade mål ur Agenda 2030

Mål 3, god hälsa och välbefinnande

Hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människor att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling.

Hälsa och välbefinnande

 • Vi säkerställer att medarbetare mår bra och har möjligheten att prioritera sin hälsa.
 • Stort fokus på hälsa och välbefinnande i såväl program som utställning.
 • På mässgolvet finns en dedikerad yta vid namn Hälsohörnan som är fokuserad på just hälsa för personal.
Mål 12, hållbar konsumtion och produktion

Konsumtion och produktion

Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi ändrar hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Konsumtion och produktion

 • Vi återanvänder material i mässhallen, såsom monterväggar och matta.
 • Vi uppmanar utställare att inte ha give aways eller trycka upp profilmaterial i onödan.
 • Vi källsorterar 96% av vårt avfall, resterande 4% sorteras av extern aktör.
 • Restaurangen serverar alltid ett vegetariskt alternativ och jobbar aktivt för att minska matsvinn.
Mål 5, jämställdhet

Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling.

Jämställdhet

 • Vi arbetar för en modern och jämställd mötesplats.
 • På våra scener har vi en jämn fördelning av kvinnor och män.
 • Vi lyfter kvinnliga och manliga talare på likvärdiga vis i all kommunikation och på vår hemsida.
Mål 13, bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation.

Klimatförändringarna

 • Vi uppmanar besökare, utställare och interna medarbetare att resa kollektivt till och från Kistamässan.
 • Vi källsorterar vårt avfall.
 • Vi använder digitala skyltar i så stor mån som möjligt för att slippa trycka engångsmaterial.
Mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Arbetsvillkor och tillväxt

Anständiga arbetsvillkor främjar hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten.

Arbetsvillkor och tillväxt

 • I programmet lyfter vi hållbart arbetsliv, arbetsvillkor, mångfald, inkludering, arbetsbelastning och liknande ämnen.
 • Vi säkerställer att medarbetare och extern personal har rätt förutsättningar att mål bra och utföra sitt arbete.
Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om Easyfairs gemensamma globala initiativ och hur vi tillsammans arbetar för att skapa hållbara event. Klicka på knappen nedan för att komma till våra kontaktuppgifter.

Scroll to Top