Mathilda Talentech

Därför bör du säkerställa en positiv medarbetarupplevelse

”Det är svårt att attrahera bra kompetens!” hör vi från många arbetsgivare just nu. Spelplanen har ritats om och arbetstagarna har idag mer förhandlingsutrymme än någonsin. Som arbetsgivare måste vi därför tänka nytt. Bra kollegor och arbetsmiljö, lön, utvecklingsmöjligheter, kultur, värderingar och work-life balance är för många inte längre förmåner utan hygienfaktorer som behöver vara på plats för att vi ska kunna locka den unga generationen.

Läs mer »
Scroll to Top