Är soft skills avgörande för min organisation i framtiden?

Det råder ingen tvekan om att kraven på arbetsplatsen förändras. Oavsett om det handlar om övergången till distans- eller hybridarbete, flexibla arbetstider, att bygga upp en företagskultur eller införa en ny affärsmodell. Förändring är oundviklig och precis som ordspråket säger – det enda konstanta. Häng med så diskuterar vi vikten av mjuka kompetenser och utmaningen att förstå dessa.

Tekniska kompetenser är inte längre de mest efterfrågade

I takt med att arbetsmiljön förändras, förändras även våra förväntningar på vilken typ av kompetenser som krävs för att lyckas i sin arbetsroll. Enligt Josh Bersin, en välrenommerad analytiker inom företagsutbildning, är de mest eftertraktade kompetenserna inte längre tekniska utan i stället beteendemässiga: de så kallade mjuka kompetenserna. Eller som vi brukar kalla dem: Power skills eller soft skills.

Därför är mjuka kompetenser viktigt för framtidens arbetskraft

Vad innebär detta för den framtida arbetsmiljön? Vad är skillnaden mellan hårda kompetenser och mjuka kompetenser och vad är det som gör att mjuka kompetenser är så viktiga? Låt oss reda ut det tillsammans.

Hårda kompetenser har alltid varit drivkraften på arbetsmarknaden. Om du är bra på det specifika arbetet – får du jobbet. Du som till exempel är ovanligt bra på att bygga webbplatser får jobbet som webbutvecklare. Men vad händer om du inte kan kommunicera med dina kollegor, planera din arbetsdag eller om du inte vill anpassa dig till förändringar? Det är här power skills kommer in i bilden.

Power skills är kompetenser relaterade till ditt beteende som inte kan ersättas av en dator eller ett system. De kan ses som en samling personlighetsdrag, tankesätt, förmågor och erfarenheter. Att utveckla dessa tar givetvis tid, men det är väl värt mödan – faktum är att dessa kompetenser numer är ett krav när företag söker nya medarbetare, framför allt när det kommer till seniora roller.

Nyanställda misslyckas på grund av att de saknar mjuka kompetenser

En undersökning från IBM visar att nästan hälften av de som tar sin examen från universitetet och högskolor redan besitter de kompetenser som krävs för att ta sig på arbetsmarknaden, men att de saknar kompetenser i problemlösning, lagarbete, förståelse för affärer och ledarskap.

En undersökning från 2020 SHRM Talent Conference bekräftade detta och visade på att nästan hälften av alla nyanställda misslyckas de första 18 månaderna. Hela 89 % gjorde det på grund av att de saknade nödvändiga mjuka kompetenser.

Enligt medarbetare saknas mjuka kompetenser bland chefer

Hur ser då trenden ut i våra ledningsgrupper? En undersökning som GoodHabitz genomförde i samarbete med Markteffect, bekräftar att de anställda upplever en brist på mjuka kompetenser hos sina chefer. Flest medarbetare såg förbättringspotential i sina chefers kommunikationsförmåga (27 %), förmåga att skapa laganda (26 %) och organisationsförmåga (24%).

Så låt oss gå till botten med denna fråga: Är soft skills avgörande för att min organisation ska stå redo för framtiden? Ja, det är de! Mjuka kompetenser blir allt viktigare och de spelar dessutom en avgörande roll för att dina medarbetare ska må bra.

Författare: Filip Langewolf, Senior Field Marketing Manager, GoodHabitz

Scroll to Top