Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Tre tips för arbete med employer branding

När man googlar employer branding får man omkring 80 miljoner sökträffar där hela den första resultatsidan utgörs av guider, listor och artiklar som berättar varför employer branding är viktigt och vad organisationer har att vinna på det. Alla är rörande överens: ett konsekvent, tydligt och väletablerat employer brand stärker det interna engagemanget och förenklar sökandet efter nya talanger.

En undersökning från ManpowerGroup visar att den nuvarande kompetensbristen är den högsta på 16 år och tre av fyra arbetsgivare uppger att de har svårt att hitta rätt talang. Samtidigt som kompetensbristen når rekordnivåer så befinner vi oss också i en situation där allt färre vågar byta arbetsgivare, vilket gör att konkurrensen om talangerna blir allt tuffare. För att förbli en relevant och attraktiv arbetsgivare krävs idag att man hittar den röda tråden mellan rekryteringsprocesser och det övergripande employer branding-arbetet där båda delarna gynnas av varandra. Nedan följer tre tips för att lyckas med detta.

1. Förstå att employer branding är ett ständigt pågående strategiarbete
Många tror att employer branding fungerar som punktinsatser, så är inte fallet. För att bygga ett starkt, väletablerat och sant arbetsgivarvarumärke så krävs dedikation, långsiktighet och ett engagemang på ledningsnivå. Ett framgångsrikt employer brand behöver förvaltas, vidareutvecklas och förankras.

2. Se korrelationen mellan rekrytering och employer branding
Att rekrytera är både tidskrävande, dyrt och utmanande. Det är ofta svårt att hitta rätt kompetens och i dagsläget krävs det mer än en ledig tjänst för att få en potentiell kandidat att söka ett jobb. Här är employer branding avgörande för att nå ut genom bruset, etablera er som arbetsgivare och förebygga kompetensbrist på lång sikt.

3. Börja inifrån och våga äga ansvaret gemensamt
Det är lätt att formulera härliga påståenden om hur man är som bolag och vilken stark gemenskap som finns internt, men om detta inte är förankrat hos de nuvarande medarbetarna så skapas ett luftslott som kommer att gå i bitar rätt snabbt. Därför är det viktigt att börja inifrån och ut. Ta reda på hur era medarbetare upplever er som arbetsgivare och den interna kulturen, detta behöver sedan vara er utgångspunkt i ert arbete med employer branding. Med anledning av detta är det även väsentligt att ha en intern samsyn kring arbetet, både ledningsgrupp, kommunikation, marknad och HR behöver vara införstådda i syftet med employer branding för att generera så mycket värde som möjligt.

Avslutningsvis: Alla arbetsgivare har ett employer brand, oberoende av om man arbetar med det aktivt eller inte. Genom att börja sätta en strategi för hur ni ska förvalta och utveckla ert employer brand så skapar ni de bästa förutsättningarna för att både attrahera framtida kompetens och behålla nuvarande talang.

Olivia Lilja
Marketing & Communication Specialist
KSMG House of Employer Branding

Scroll to Top