Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Så hjälper du dina medarbetare uppnå work-life balance: våra 5 bästa tips

I samband med att vårt samhälle digitaliserats i allt högre grad har det också skapats en förväntning om att alltid vara uppkopplad och tillgänglig. Detta kan göra det svårt att koppla bort jobbet på fritiden, och när vi jobbar hemifrån i större grad än någonsin tidigare gör också bristen på en tydligt avgränsad arbetsplats att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Det har med andra ord aldrig varit svårare att skilja mellan arbetsliv och privatliv än nu. Så hur kan du som arbetsgivare hjälpa dina medarbetare att få ett hälsosamt arbetsliv och uppnå work-life balance år 2022?


1. Ha koll på dina medarbetares kapacitet
Ha regelbundna uppföljningssamtal för att stämma av hur medarbetaren upplever sin arbetsvardag. Fråga hur mycket tid medarbetaren känner att hen har och hur balanserade hens jobbutmaningar är. Att ha för lite att göra kan leda till tristess och låg motivation, medan en för hög arbetsbörda kan skapa stress och leda till övertidsarbete och utbränning.

2. Erbjud flexibel arbetsform
Livspusslet kan som bekant vara svårt att få ihop, och ännu mer nu i efterdyningarna av pandemin där vi vant oss till att jobba hemifrån och vara mer flexibla. Studier visar att medarbetare som ges kontroll över sin egen vardag upplever en bättre balans mellan privatliv och arbetsliv, därför kan det vara till stor fördel att erbjuda dina medarbetare flexibel arbetstid och möjlighet till att själva påverka var de jobbar.

3. Uppmuntra pauser
Det kommer kanske som en överraskning, men att ta regelbundna pauser i löpet av arbetsdagen ökar faktiskt produktiviteten. Enligt forskning klarar genomsnittspersonen nämligen bara att ha full koncentration på något i 90–120 minuter i ostörda omgivningar, respektive 45–60 minuter i mer distraherande miljöer. Se därför till att dina medarbetare sätter av tid till och prioriterar pauser under arbetsdagen. Så lite som fem minuter vid kaffemaskinen eller en bensträckare runt kontorsbyggnaden kan göra underverk.

4. Anpassa arbetsuppgifter efter individen
Det är inte bara längden på arbetsdagen som påverkar medarbetarens generella välmående, men också arbetsdagens innehåll. Enligt Harvard Business Review kan brist på stimulerande och värdeskapande uppgifter vara lika förödande som långa arbetsdagar. Fråga därför dina medarbetare vilka arbetsuppgifter som engagerar och motiverar dem, och försök i möjligaste mån att anpassa deras arbetsuppgifter därefter.

5. Föregå med gott exempel
Som chef sätter du standarden för ditt team, därför är det bästa du kan göra för att stötta dina medarbetare att föregå med gott exempel. Undgå att skicka mejl efter arbetstid, visa att även du har behov för att skjuta på arbetstiden ibland och hoppa inte över fikat klockan tre. Att jobba övertid ibland kan vara nödvändigt, men om du jobbar flera timmar övertid i längre perioder kan det skapa en press hos dina medarbetare att spegla din arbetstid.

Författare: Maria Waldekrantz, Marknadskoordinator, CatalystOne Solutions AB

Catalystone
Scroll to Top