Digitaliseringens fyra faser alla måste känna till

Jonas Hammarberg, föreläsare & affärscoach: Den stora utmaningen är att få med människan i den sista fasen.

Digitaliseringen går fort, så fort att vi riskerar att glömma bort människan av bara farten. Detta menar Jonas Hammarberg, mångårig affärscoach, författare och föreläsare bland annat på mässan Personal & Chef 2020. Men att försöka bromsa digitaliseringen är inget som Jonas Hammarberg ser som ett alternativ – istället gäller det att skapa energi i organisationen.

För att förstå och kunna hantera digitaliseringens framfart i organisationer är det avgörande att känna till dess olika faser. Jonas Hammarberg delar in digitaliseringen i fyra faser där den första delen består av en inre digitalisering. Många av de stora bolagen började med denna inre digitaliseringen runt 2016, det vill säga utvecklingen av att göra de inre systemen och processerna i organisationen digitala, agila och effektiva.Efter den inre kommer den yttre digitaliseringen, den handlar om kundrelationer, interaktioner mellan till exempel kund, partner och leverantör. Det är i denna fas som offentlig sektor befinner sig nu, medan näringslivet och de stora bolagen har gått över till att fokusera på den tredje pusselbiten, att se över sin egen affär. I fas tre handlar det om att se över vilka affärsmodeller som öppnas upp i och med digitaliseringen, vilka nya möjligheter och utmaningar blir nödvändiga för organisationen i den nya digitala världen.– Det har aldrig varit enklare att nå ut och marknadsföra sina produkter och tjänster än vad det är här och nu, på en global digital marknad. Men samtidigt har det aldrig varit svårare att få produkter och tjänster sålda, då digitaliseringen leder till en massiv konkurrens, säger Jonas Hammarberg.Det är i ljuset av denna globala konkurrens den fjärde pusselbiten i digitaliseringen blir väldigt viktig, nämligen den del Jonas Hammarberg beskriver som kulturen i organisationen.– Det finns en enorm förväntan på att allt ska digitaliseras, men man har ingen aning om hur man ska få med människorna på tåget. Väldigt många använder ord som att “trycka utdigitala lösningar” i organisationer, där responsen då riskerar att bli “ingen vill ju ha lösningarna”, säger Jonas Hammarberg.
Det är i den fjärde fasen många organisationer går fel menar Jonas Hammarberg. Här måste det finnas attraktivitet, effektivitet och energi.– Det gäller att skapa attraktivitet, utan denna skapas inget nytt liv i organisationen, du lockar inga nya talanger. Sedan gäller effektivitet, att få ihop människor till att jobba smartare tillsammans, detta är särskilt viktigt i ljuset av att den psykiska ohälsan skenar, säger Jonas Hammarberg. Vi måste även se till att få in energin i organisationen för att få den att överleva och utvecklas.
Få organisationer har den energin som nu krävs för att orka leva och utvecklas, organisationer behöver utvecklingskraft, här blir lärandet och inkluderandet viktigt. Innovation och förändringsvilja skapar också en attraktivitet, men den måste komma inifrån.– Utan alla dessa pusselbitar risker vi att tappa bort människan, i slutändan handlar digitaliseringen inte om maskiner och teknik, även om AI och digitala lösningar kan göra livet enklare så handlar det om hur vi bygger livskraften i organisationen. Den stora utmaningen är att få med människan! avslutar Jonas Hammarberg.
Scroll to Top