3 anledningar till varför du ska anställa en äldre kollega

Vid en nyrekrytering är det många företag som väljer att satsa på unga talanger med stor förståelse för den nya tekniken och framtidens system. En ung medarbetare kan växa i företaget och komma in i branschen med mycket driv och entusiasm. Men detta gäller även den äldre generationen.

Världens befolkning blir allt äldre. Detta är en utveckling som påverkar arbetslivet och år 2050 förväntas 17% av den svenska arbetsmarknaden bestå av personer äldre än 65 år. Trots detta talas det mer och mer om åldersdiskriminering och det är främst i rekryteringsprocessen som de äldre missgynnas mest.

En person som byter jobb i 50-årsåldern har idag fortfarande ca 20 år kvar inom arbetslivet vilket betyder att även en äldre rekrytering kan växa inom företaget. Att satsa på en person som inte är purung medför även en enorm kunskap och erfarenhet till organisationen och personen kan också bidra med många nya perspektiv som denne upplevt på tidigare arbetsplatser.

1) Äldre är lika produktiva som yngre
Ett konstaterande att den yngre medarbetargruppen skulle vara mer produktiva än den äldre är falskt. Forskning visar ett det inte finns någon skillnad i produktivitet.

2) Äldre och yngre kompletterar varandra
Ett arbetslag som präglas av mångfald, både gällande ålder och annan, är bevisat mer produktiva och innovativa. Förutom fördelar rent arbetsmässigt med olika åldersgrupper på arbetsplatsen så förbättras även dynamiken. Vi trivs helt enkelt bättre med en variation av åldrar omkring oss i arbetsmiljön.

3) Mycket händer och lär hända rent politiskt
I Sverige röstade regering nyss igenom att höja pensionsåldern och i andra delar av världen arbetar redan många människor långt längre än vad vi gör här. Planer på åtgärder för ekonomiskt stöd för arbetsgivare som anställer äldre finns i diskussioner vilket tyder på en framtid med äldre arbetskraft.

Källa: Chef.se

Scroll to Top