Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Mattias Elg

Mattias Elg, VD och organisationspsykolog i konsultbolaget Mattias Elg AB som arbetar med ledningsgruppsutveckling och avancerade personbedömningar. Bakgrund inom organisationspsykologi och personlighetstestning. Startade cut-e i Sverige 2007 (idag A-On Assessments) och har varit VD för Assessio Psychometrics. Han har också utvecklat rekryterings- och säkerhetsmetodik hos svenska myndigheter.

Scroll to Top