Ledarskap i föränderliga tider

Som ledare ställs vi hela tiden inför förändring, både i det lilla och det stora. Det kan handla om konkreta förändringar på arbetsplatsen, såväl neddragningar som nya uppgifter eller omvärldsfaktorer som ekonomiskt tuffa tider, krig i närområdet eller ny teknik som ställer ledarskapet inför nya utmaningar. Hur leder man tryggt och med mod i ett föränderligt landskap?

Ta del av Annie Lööfs erfarenheter från ledarskap vid internationella, nationella och personliga kriser, när det oväntade händer. Annie Lööf är en av vår tids mest inflytelserika, politiska ledare. Nu har Annie lämnat politiken och kommer att berätta om vad mod och mål betytt i hennes ledarskap och vilka verktyg som krävs för att hålla fast vid sina värderingar och vara uthållig när det blåser.

Kostnadsfri kompetensutveckling på Personal & Chef
Personal & Chef är mötesplatsen för HR, chefer och ledare som vill öka sin kompetens och fördjupa sin kunskap om hur man behåller, engagerar och attraherar talanger. Under två heldagar kan du ta del av insiktsfulla föreläsningar på tre olika scener. Du kommer också ha möjlighet att hitta nya lösningar och innovationer bland över 90 utställare och nätverka med andra branschexperter.

Se hela programmet här.

Hämta kostnadsfri entrébiljett här.

Varmt välkommen 27-28 september på Kistamässan!

Scroll to Top