Ledarskap i föränderliga tider

Som ledare ställs vi hela tiden inför förändring, både i det lilla och det stora. Det kan handla om konkreta förändringar på arbetsplatsen, såväl neddragningar som nya uppgifter eller omvärldsfaktorer som ekonomiskt tuffa tider, krig i närområdet eller ny teknik som ställer ledarskapet inför nya utmaningar. Hur leder man tryggt och med mod i ett föränderligt landskap?

Ta del av Annie Lööfs erfarenheter från ledarskap vid internationella, nationella och personliga kriser, när det oväntade händer. Annie Lööf är en av vår tids mest inflytelserika, politiska ledare. Nu har Annie lämnat politiken och kommer att berätta om vad mod och mål betytt i hennes ledarskap och vilka verktyg som krävs för att hålla fast vid sina värderingar och vara uthållig när det blåser.

Scroll to Top