Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Konsten att skapa en välmående och framgångsrik organisation

Vad säger egentligen den etablerade forskningen om effektiva, välmående och högpresterande team och organisationer? Jo, forskningen visar att team med engagerade medarbetare har mindre sjukfrånvaro, presterar bättre, når sina mål i högre grad, har större kundnöjdhet, är 25% mer produktiva och i snitt 22% mer lönsamma än team med lågt engagemang.

Genom de senaste decenniernas massiva forskning vet vi vad det är som skapar motivation och prestation i våra team, men vi är mindre bra på att applicera den kunskapen i våra organisationer. Med världens mest etablerade arbetspsykologiforskning i världen i ryggen tar vi oss an era framtida utmaningar på ett lättsamt, involverande och konkret sätt.

Föreläsningen blandar humor med allvar och vi pratar om hur ni kan skapa de optimala förutsättningarna för mer engagemang, motivation, lägre sjuktal, bättre samarbeten & prestationer, högre innovationstakt, högre kundnöjdhet och måluppfyllelse.

Scroll to Top