Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Gen Z i arbetslivet: Paradoxala krav?

Med en grund i Sveriges största, årligen återkommande ungdomsstudie som har genomförts sedan 90-talet får du insikter om vad som kännetecknar dagens ungdomsgeneration och deras syn på och inställning till arbetslivet.

Varför har söktrycket till journalistutbildningar och andra upplevt otrygga yrken och branscher fått svårare att rekrytera unga de senaste tio åren? Hur ska man förstå dagens ungdomsgenerations krav på utveckling? Varför kallar vi inte ’’Generation Z’’ för ’’Generation Greta’’? Har Gen Z paradoxala krav på arbetsgivare?

Gör dig redo att utveckla en djupare förståelse för dagens ungdomsgeneration och insikter som i vissa fall går stick i stäv med rådande mediebild.

Scroll to Top