Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Framgångsfaktorerna bakom ett högt engagemang

Vad är egentligen de viktigaste faktorerna för att lyckas skapa framgångsrika och engagerade team? Genom att regelbundet ställa frågor till medarbetare om deras upplevelse kring ledarskapet, meningsfullheten, engagemanget, delaktigheten och flertalet andra områden så har Winningtemp samlat på sig miljontals datapunkter. All denna data – vad säger den oss? Och hur kan vi använda den informationen för att lära, utvecklas och förbättra vårt arbete? Vi lovar en halvtimme full av värdefulla insikter kopplat till bl.a. medarbetarengagemang, ledarskap och psykologisk trygghet.

Scroll to Top