Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Employer branding för att hitta rätt kompetens

Ta del av de allra senaste arbetsmarknadsinsikterna om vad svenska folket tycker är viktigt hos en arbetsgivare när Randstad presenterar 2023 års Employer Brand Research, världens största oberoende undersökning i sitt slag.

Årets rapport visar bland annat att lön och förmåner är viktigare än någonsin för svenska arbetstagare, men också att icke-monetära fördelar, kompetensutveckling och arbetsgivarens värderingar har stor betydelse.

Låt insikterna från årets rapport guida din verksamhet i ert arbete med att forma och kommunicera ett attraktivt värdeerbjudande och employer brand för att attrahera, men också behålla, medarbetarna ni behöver för att förbli konkurrenskraftiga.

Scroll to Top