5-6 feb 2025, Kistamässan

Gustav Berghog Junglemap

Två enkla steg mot en lärande organisation

I ett arbetsliv i snabb förändring är kompetensutveckling den kanske viktigaste strategiska fråga vi som företagsledare står inför. Att investera i medarbetarnas kompetens är helt avgörande både på kort och lång sikt.

Möjligheten att lära sig nytt och växa i jobbet är också någonting som värderas oerhört högt av våra medarbetare. Många gånger högre än lön och arvode. ’Learning is the new earning’ har blivit ett återkommande uttryck för att beskriva hur viktigt lärandet på jobbet är.

Många företag har också ambitionen att skapa en lärande organisation, byggd på ett ’learning mindset’. Betydligt färre lyckas. Ofta för att tiden helt enkelt inte räcker till – och för att metoderna för ett fungerande lärande ofta saknas.

För att lyckas skapa en lärande organisation krävs två strategiska insikter:

1. Lärande är en process. Inget event.
Det är såklart inte fel att satsa på kompetens- eller fortbildningsdagar där man samlar medarbetarna och kryddar dagen med inspirerande och kunniga föreläsare. Det kan skapa både inspiration och engagemang. Problemet är bara att alla glömmer över 70 procent av det vi lärde oss, och nästan aldrig får chansen att reflektera och använda oss av den förvärvade kunskapen på ett systematiskt sätt.

2. Lärande handlar om metodik. Inte teknik.
Idag finns mängder av sofistikerade lärplattformar där det är enkelt att bygga upp ett smörgåsbord av digitala utbildningar som medarbetare kan välja mellan. Men ingen plattform i världen kommer att skapa ett ’learning mindset’ på organisationsnivå om vi överlåter till varje enskild medarbetare att själv ta ansvar för sitt lärande. Några kommer att göra det, andra inte.

Det som behövs är en metod för lärande som tar ansvar på organisatorisk nivå, dvs att alla medarbetare får kompetensutveckling – oavsett om de är motiverade eller ej. En metod som dessutom säkerställer att lärandet blir en process över tid, byggd på lärandets hörnstenar – repetition, reflektion och förstärkning.

Det var därför vi på Junglemap uppfann NanoLearning. En metod för att skapa ett lärande som håller över tid. Som skapar organisatoriska mätbara effekter.

Gustav Berghog, VD Junglemap

 

Scroll to Top