Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Säkrar du konkurrenskraften med den kollektiva kompetensen?

Att hålla sig a jour i en föränderlig värld, att förbli relevant i ett ständigt nytt företagslandskap och att både attrahera och behålla stjärnor till medarbetare är vi alla överens om är avgörande för en organisations framgång. Men hur detta görs på bästa sätt, är omdebatterat. Som jämlikhetsexpert och någon som arbetat med ledarskapsfrågor i snart 10 år är jag förstås övertygad om att ett aktivt arbete för jämlikhet med mångfald och inkludering på arbetsplatsen är nyckeln till denna framgång.

Nyligen satt jag med en vän i eftermiddagssolen för att fira in sommaren tillsammans. Medan vi med viss nervositet kisade upp mot de annalkande mörka molnen och halvt om halvt halsade i oss våra cappucinos och försökte se kolugna ut, bestämde vi oss för att inte prata jobb. Vi framtidsspånade, diskuterade drömmar och resonerade kring glädje, men återkom hela tiden till lärande. Upskill, reskill, nyhetsnotiser i flödet, informativa TikTok-videos och allt en skulle vilja lära sig, men också allt vi kan men sällan använder oss av! Vi kom in på jobbsnack ändå.

När inkluderingen av mångfalden banar väg för känslan av tillhörighet – då vinner vi alla
Att få finnas i en kontext som öppnar upp för möjligheten att nå sin fulla potential är ovärderlig. Chefer och ledare menar jag har ett ansvar att möjliggöra detta för sin personal, en investering som ger avkastning både för individen och för organisationen. Jag berättade för min vän om konceptet vi utvecklat på vår arbetsplats, en månatlig Skillshare där vi alla oavsett roll tar ansvar för vårt kollektiva lärande. Någon delar en lärdom från ett kunduppdrag, en annan lär ut en särskild färdighet, en tredje leder ett diskussionspass om de senaste råden och rönen kring en viss terminologi relevant för vårt arbete. Det är win-win-win för hela slanten. Kanske minns du själv när du i skolan fick berätta om något du var särskilt intresserad av, eller riktigt bra på, och alla klasskamrater och läraren gav dig sin fulla uppmärksamhet, för att du erbjöd dem att fylla ut kunskapssäcken med ytterligare en lärdom. Det är för de flesta en skön känsla. Och för den som får lyssna och lära? Jag kan slå vad om att jag inte är den enda som får små aha-upplevelser när jag, ofta lite för sent på kvällarna, scrollar flödena med roliga klipp som ger snabb kunskap jag önskar jag hade haft 20 år tidigare! För organisationen är det en lika självklar win. En personalstyrka som inte bara kan mer idag än igår, utan som också delar kompetens och stärker upp varandra, ni vet 1+1 är inte 2 utan 3, och dessutom känner sig sedd, uppskattad och värdefull, av både ledning och övriga kollegor, är en ovärderlig resurs för att stå stadigt i konkurrensen.

Försöka leva som vi lär
Hos oss är alla anställda för att de är grymma på sitt jobb. Vi kan det vi måste kunna. Vi är också anställda för att vi kan mycket mer, för att vi bidrar med en mångfald av kompetenser både internt och externt. Det är en lyx att få vara i den kontexten, att få bidra till att alla ska kunna nå sin fulla potential på jobbet.

På vilket sätt nyttjar ni den kollektiva kompetensen hos er för att säkra er konkurrenskraft på marknaden?

– Aygül Kabaca, VD och Jämlikhetskonsult på Make Equal

Kort om årets moderator
Aygül Kabaca är 2023 års moderator på Ledarskapsscenen. Hon är sakkunnig inom jämlikhet, mångfald och inkludering, med 15+ års erfarenhet av rådgivning gentemot näringslivet och offentlig sektor. Idag är hon VD och jämlikhetskonsult på Make Equal som jobbar med metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete.

Den 28 september leder hon även panelsamtalet “Så skapar du en mer inkluderande arbetsplats”, missa inte det!

Scroll to Top