5-6 feb 2025, Kistamässan

Amphi

Mångfald & inkludering: 3 tips för att utveckla din verksamhet

Allt fler börjar förstå värdet av en inkluderande arbetsmiljö. Men färre pratar om vad det innebär för verksamheter och arbetsgrupper i praktiken. Vi på Amphi vet hur svårt det kan vara att komma igång. Hur gör vi för att utvecklas, egentligen?

Till att börja med, låt oss bli specifika kring vad inkludering innebär. Rent konkret kan vi skapa jämlikhet och inkludering på våra arbetsplatser genom t.ex.:

  • inkluderande strukturer och rutiner för möten
  • flera olika typer av karriärvägar och likvärdiga möjligheter till utveckling
  • rekryteringsrutiner som främjar kompetens och motverkar diskriminering
  • chefsutbildningar om inkluderande ledarskap

Det är sedan viktigt att se till att det vi gör resulterar i förändring, och inte bara blir till ännu ett policy-dokument som stannar i skrivbordslådan. I min roll på Amphi har jag stöttat allt ifrån IT-chefer och myndigheter till produktionsbyråer och fritidspedagoger. Jag vet vilka de viktigaste framgångsfaktorerna är för att undvika skrivbordslådan och andra fallgropar. Mina tre främsta tips är:

1. Ställ in er på att det är ett långsiktigt och löpande arbete!
Innan ni sätter igång är det absolut grundläggande att det finns en förståelse för att jämlikhetsarbete är något som behöver vara långsiktigt, löpande, och inte är något vi kan checka av eller bli helt klara med. Det tar tid att skapa verklig förändring, eftersom det ofta kräver beteendeförändringar. Men, det går! Det ser vi på Amphi gång på gång, oavsett utgångsläge.

2. Investera resurser, och investera dem smart!
Var beredda att investera faktiska resurser. Ofta tänker vi att det räcker med goda intentioner och lite ytlig polering av varumärket, men så är inte fallet. Lägg inte som hastigast allt ansvar på en enskild anställd. Det krävs specifik kompetens för att driva igenom dessa processer. Och för all del, se om den finns internt. Men om inte, ta in den! Utan denna viktiga byggsten ökar risken enormt för att ni investerar i insatser som inte riktigt leder någonvart.

3. Börja med en analys!
Mycket vilja och engagemang kan ibland leda till att vi springer in i att försöka förändra direkt. Men, att hejda er lite initialt kommer ni vara tacksamma för längre fram, det kan jag lova. Börja med en ordentlig analys av nuläget. Undersök vad som fungerat bra respektive mindre bra. Hur upplever personalen verksamheten? Vilka normer råder hos er? Vilken typ av person kan slappna av och vara sig själv hos er, och inte? Reflektera över hur representationen ser ut på olika nivåer, och över vad som kan ha bidragit till att det ser ut som det gör. Det är först när ni har en klar bild av de utmaningar ni står inför som ni kan formulera en strategi som kan göra skillnad framåt.

Författare: Denise Beniwa Johnson, utbildare och projektledare, Amphi

Scroll to Top