Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

5-6 feb 2025, Kistamässan

Lisa Gejrot Ledarskapsscenen

Kul, inspirerande, relevant - Moderator Lisa Gejrot sammanfattar Personal & Chef 2022

Detta var kul, inspirerande och framför allt relevant.

Storleken och engagemanget på publiken som samlade sig kring Ledarskapsscenen var en bekräftelse på att Personal & Chef lyckats få till ett gediget, högst relevant program kring de områden som ligger högst upp på så väl HR, ledare och organisationers lista. Otroligt kul att se sådan rörelse på åter igen en så välstrukturerad mässa.

Ett mål som moderator är att jag önskar att publiken får med sig, förutom ny energi, konkreta tips och verktyg redo att börja användas direkt. Med tanke på engagemanget i publiken, antalet personer från publiken som kom fram till talare direkt efter eller till deras montrar indikerar att förväntningar möttes. Jag fick definitivt med mig verktyg, tips och en eller tre ”aha”-upplevelser jag redan har haft möjlighet att nyttja!

Jag skulle vilja lyfta de stora områdena som togs upp på Ledarskapsscenen samtidigt som jag själv får en påminnelse om hur väl de hänger ihop:

  • Hållbarhet; hur ska vi jobba med att skapa hållbara organisationer, medarbetare, resultat och ledare
  • Ledarskapets betydelse under nya förutsättningar och under press
  • Vikten av trygghet och tillit
  • Vikten av tydlig kommunikation, hur vi beter oss och att förstå varför vi gör som vi gör

Flera talare nämnde att de helst inte ville prata om pandemin men att det i många fall är oundvikligt. Många arbetar fortfarande med att anpassa sig till nya förutsättningar.

I det stora hela kretsade det kring hur vi rör oss framåt i tid av förändring. Ledarskap fortsätter att vara en viktig och stark grundpelare och kommer att fortsätta att utvecklas i takt med att grunden vi står på förändras.

Hälsningar,
Lisa Gejrot, HR Business Partner, SEB UK

Scroll to Top