Kraften i ett starkt medarbetarengagemang

Välkommen till en föreläsning gällande kraften i ett starkt medarbetarengagemang. I denna föreläsning ger vi dig bakgrunden till vad arbetspsykologiforskningen säger om hur du skapar ökat engagemang, ökat välmående och ökade prestationer. För dig själv och för andra. Allt för att skapa hållbara resultat över tid. Vi blandar humor med allvar och ger dig enkla vardagsexempel som du direkt kan agera på.

Upplägget ser ut som följer:

  • Hur det hänger ihop utifrån arbetspsykologiforskningen gällande ledarskap, engagemang/motivation, välmående, prestation och hållbara resultat
  • Hur vi skapar de bästa av förutsättningar för andra och för oss själva att må bra och prestera bra
  • En kort bakgrund till hur det ser ut i de flesta organisationer idag och vilka de vanligaste utmaningarna är
  • Ett resonemang om vikten av att ta 100% ansvar för sitt eget görande och varande samt för de relationer vi har kopplat till vårt arbete
  • En introduktion till Engagemangsprofilen® som handlar om att skapa optimala förutsättningar för varje individ till ökat engagemang, välmående och prestationer. Den innehåller följande fyra delar: drivkrafter, energi, superkrafter, arbetsmiljö och organisationskultur
Scroll to Top