Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Niklas Delmar

Niklas Delmar är från Oxie utanför Malmö och har de senaste femton åren varit helt begeistrad av hur vi bygger hållbara organisationer och människor, samtidigt.

Han har en bakgrund som ledare i större och mindre organisationer och som strategi-, ledarskaps- samt organisationskonsult. För fem år sedan blev övertygelsen om att vi tillsammans kan skapa ett mer engagerat och välmående Sverige hans primära drivkraft. Niklas är en skicklig pedagog, kommunikatör och strateg. Han växlar sina dagar med att föreläsa, utbilda och arbeta långsiktigt med organisations-, ledar- och medarbetarutveckling.

Scroll to Top