Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Effektfullt eller effektivt lärande. Vad är viktigast?

Mycket av lärandet är idag drivet av compliance. Att kunna sätta ett kryss i rätt ruta i årsredovisningen. Det har i sin tur lett till ett fokus på genomförande och inte på det väsentliga: själva effekten av lärandet. När stora resurser läggs på dyra produktioner av e-learning uppstår även ett FOFO – Fear Of Finding Out. Vi kanske inte ens vågar eller vill ta reda på effekten av lärandet? Men med ett bättre fokus på själva lärmålen och med fungerande metoder för att mäta effekter kan vi skapa ett lärande som blir en process och inte ett event, ett lärande som faktiskt fungerar och som övervinner glömskekurvan. Kort sagt: ett lärande där våra medarbetare faktiskt kan komma ihåg vad de lär sig.

Scroll to Top