Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Dator-personal

4 tips för en lyckad implementation av HR-system​

Senaste året har allt fler företag kickstartat sin HR-transformation, och börjat gå från en transaktionell HR-organisation till en allt mer digital. Ett väsentligt steg i detta är att välja ett HCM-system som passar organisationen och dess behov. Men än viktigare är perioden efter ett signerat avtal, då transformationen tar fart på riktigt. Att se till att implementationen av det valda systemet blir framgångsrik är viktigt men många gånger en utmaning. Idag guidar vi dig i hur du kan undvika de vanligaste fällorna samt delar våra bästa tips för att lyckas med ert HR/IT-projekt.

Läs mer »
Scroll to Top