Lär dig dina digitala verktyg och arbeta smartare – Microsoft 365

Arbetslivet har förändrats. I och med den snabba digitala utvecklingen och den hybrida arbetsmiljön ställs det idag högre krav på vår arbetsmetodik, självledarskap och tekniska färdigheter.

Effektivitetskonsulten Manne kommer ge dig inspiration, insikt och konkreta tips från bland annat Outlook och Teams som du kan börja applicera direkt i din arbetsvardag. Funktionerna kommer att hjälpa dig att hantera dina arbetsuppgifter på ett smartare och effektivare sätt.

Scroll to Top