Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Michael Olsson

Michael har en bred ledarerfarenhet inom både HR och kommersiella roller från bolag inom tech, retail, telekom och bank. Michael berättar gärna mer om styrkan av att ha HR i ledningsgruppen och vinningarna samt utmaningarna för HR, chefer och medarbetare att digitalisera HR-processerna.

Scroll to Top