Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Martin Sjögren

Martin Sjögren är Employer Brand-specialist, ledamot i styrelsen för Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA), partneransvarig till the Scandinavian LGBT Chamber of Commerce (SGLCC) och van föreläsare/seminariehållare inom mångfald, jämställdhet och inkludering med erfarenhet från såväl näringslivet som offentlig sektor.

Scroll to Top