Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Josephine Gjerstad Medina

Josephine Gjerstad Medina från arbetsrättsgruppen på Hannes Snellman i Stockholm har mångårig erfarenhet av arbetsrättsliga frågor. Hon ger juridisk rådgivning till såväl svenska som internationella företag och har nära samarbeten med företagsledare och HR-chefer i alla typer av arbetsrättsliga ärenden. Hon håller även regelbundet utbildningar inom det arbetsrättsliga området.

Scroll to Top