Michael Olsson

Michael Olsson är chef för HR-tjänster på Kontek sedan våren 2023. Han har en bred ledarerfarenhet inom både HR och kommersiella roller från bolag inom tech, retail, telekom och bank. Michael berättar gärna mer om styrkan av att ha HR i ledningsgruppen och vinningarna samt utmaningarna för HR, chefer och medarbetare att digitalisera HR-processerna.

Scroll to Top