Hej Engagemang

HejEngagemang vill göra Sverige till ett mer engagerat, gladare och friskare land. Vår vision är en värld där vi går till ett arbete vi brinner för, inte för att vi måste utan för att vi vill.

Det goda ledarskapet med fokus på människan först istället för på resultaten bidrar till ett ökat välmående och ett starkare engagemang. Engagemang handlar bland annat om att koppla ihop oss, med oss själva och med varandra. Då brukar vårt engagemang leda till att den frivilliga ansträngningen ökar vilket ger ökad prestationsnivå och mer hållbara resultat. Vi tillhandahåller ledarskapsutbildningar, engagemangsindex, rådgivning, föreläsningar och workshops som strävar mot ett högre medarbetarengagemang och därmed hållbara resultat över tid.

Kontakta oss

Scroll to Top