Nordens största mötesplats
för alla som leder och utvecklar personal

5-6 feb 2025 | Kistamässan | Stockholm

Hannes Snellman Advokatbyrå AB

Hannes Snellman Advokatbyrå AB

Om oss

Hannes Snellman är en ledande nordisk advokatbyrå med 350 medarbetare i Finland och Sverige. Vi arbetar med internationella och nationella klienter i alla branscher. Vi har kompetensen och kapaciteten att kunna hantera alla juridiska utmaningar för företag, exempel med avseende på utveckling, förvärv, finansiering och skydd av tillgångar eller när en tvist uppstår.

Vi erbjuder den bästa kundupplevelsen genom vår kompetens och genom vårt lösningsorienterade tillvägagångssätt. Enligt våra klienter särskiljer vi oss genom att vi till fullo tar ägarskap för att klienten ska uppnå sina mål. Det är så vi bidrar till våra klienters framgångar.

Missa inte att lyssna på vår föreläsning ”Omorganisationer – utveckling eller avveckling?” på torsdagen den 28 september vid kl. 11:30! Föreläsare är Jenny Lundberg och Josephine Gjerstad Medina från arbetsrättsgruppen på Hannes Snellman i Stockholm som har mångårig erfarenhet av arbetsrättsliga frågor. De ger juridisk rådgivning till såväl svenska som internationella företag och har nära samarbeten med företagsledare och HR-chefer i alla typer av arbetsrättsliga ärenden, som exempelvis omorganisationer, uppsägningar, rekryteringar, visselblåsning och företagshemligheter.

Vi har även stor erfarenhet inom området dataskydd och ger regelbundet rådgivning gällande behandling av anställdas personuppgifter. Rådgivningen innefattar exempelvis framtagande av riktlinjer, policys, personuppgiftsbiträdesavtal, regelefterlevnad och hantering av personuppgiftsincidenter. Vi håller regelbundet utbildningar inom områdena arbetsrätt och dataskydd.

Produkter

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinfo

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top