Belbin Sverige AB

BELBIN Team Skills® används för att identifiera beteendemässiga styrkor och svagheter på arbetsplatsen. När det handlar om att utveckla individer, lösa konflikter eller finjustera högpresterande team ger Belbin relationsmönstret för hur vi bidrar, relaterar och samverkar. Utifrån detta kan vi säkerställa att individer och team kommunicerar och arbetar tillsammans med större förståelse samt får en ökad grad av öppenhet och tillit. Vi erbjuder handledarutbildning, konsultinsatser och verktyg som bygger på Dr Belbins empiriska forkning om vinnande management team.

Kontakta oss

Scroll to Top