Mathilda Talentech

Därför bör du säkerställa en positiv medarbetarupplevelse

”Det är svårt att attrahera bra kompetens!” hör vi från många arbetsgivare just nu. Spelplanen har ritats om och arbetstagarna har idag mer förhandlingsutrymme än någonsin. Som arbetsgivare måste vi därför tänka nytt. Bra kollegor och arbetsmiljö, lön, utvecklingsmöjligheter, kultur, värderingar och work-life balance är för många inte längre förmåner utan hygienfaktorer som behöver vara på plats för att vi ska kunna locka den unga generationen.

Läs mer »
Flex Applications

Mind the gap! Fem tips för att tackla kampen om kompetenserna

Har ditt företag koll på medarbetarnas talanger och styrkor? Finns rätt kunskaper och färdigheter på plats – idag och på sikt? Har ni en företagskultur som uppmuntrar till långsiktigt lärande? Kampen om talangerna hårdnar och ett strukturerat arbete med kompetenser blir en allt viktigare konkurrensfördel för företag i alla slags branscher. Men hur går man tillväga? Här bjuder Flex Applications på fem tips för en lyckad kompetenshantering.

Läs mer »
Scroll to Top