En digital rekryteringsprocess – lika träffsäker som i person?

En ny studie som genomfördes i mars 2020 av en finsk jobbsajt visade att nästan hälften av de rekryterare som blev tillfrågade siade om en snar framtid där majoriteten av intervjuerna kommer utföras på distans. Den rådande situationen med covid-19 kan dock ha påskyndat detta och tvingat många att redan testa den digitala varianten. Vistelse på annan ort och liknande kan också vara god anledning till att hålla videointervjuer.

Läs mer »
Scroll to Top