Anna Maria Waara

Motivera på distans

Det är tydligt att vår motivation börjar tryta efter ett drygt år av pandemi. Hur kan du som ledare hjälpa dig själv och dina medarbetare att hitta sin motivation igen, trots att vi fortfarande till stor del jobbar på distans? Och vad är det som gör att vi tappar motivationen?

Vår motivation påverkas av till vilken grad våra tre psykologiska behov tillgodoses, behoven av Autonomi (självbestämmande), Kompetens och Tillhörighet. Så vad innebär det i praktiken?

Läs mer »
Scroll to Top