De 5 bästa metodtipsen för feedback
som ger välmående och ökad prestation

Så många som 86 % anställda i Sverige är oengagerade enligt gallup, inklusive de 11% som motarbetar. Endast 14 % är engagerade och driver företaget framåt. Många rapporterar om ökat behov och önskemål att få feedback samt att få det löpande. Enligt PWC så vill så många som 60% ha feedback dagligen eller veckovis. Och varför inte? Vår värld har aldrig utvecklats snabbare än den gör nu och går allt fortare framåt. Det projekt som slutfördes för ett halvår sedan har vi redan svårt att komma ihåg detaljerna kring och hur kan vi då ge korrekt feedback och vad är den feedbacken värd?

I den GIG ekonomi-eran vi går mot blir uppdragen allt kortare och de anställdas tid på företaget är mindre än någonsin, historiskt sett. Vi kan helt enkelt inte vänta med att ge feedback till nästa kvartal då den inte längre relevant.

Så hur ska vi då göra?

Här kommer 5 av mina 10 bästa tips som utgör en feedbackmetod jag utvecklat baserad på forskning och vad jag sett fungerar i verkligheten:

1. Alla i organisationen kan ge feedback till alla. Varför ska chefen ha monopol på detta? Hur ska chefen hinna med? Delegera och ge alla anställda möjlighet att påverka och hjälpa till så att kollegor, management och organisationen kommer snabbare framåt. Det leder till att alla känner sig viktiga och en stor inkludering skapas. Det innebär att management blir avlastade och skapar även större möjligheter för mångfald. Alla är värda att ge och få feedback oavsett position, titel och vem det än gäller.

2. Ge positiv feedback huvudsakligen: Studier visar att det man fokuserar på är det som upptar givarens tid och mottagarens tid och liv. Negativ feedback kan till och med sänka produktiviteten långt framåt. Losada forskningen visar att både finansiella mål och produktivitets mål överträffades med hjälp av övervägande positiv feedback.

3. Alla har något värdefullt att bidra med i jobbet. Det synsättet underlättar feedback.

4. Ge feedback digitalt. Det har till exepel noterat att feedback via en app är lättare att ge och ta emot. Det blir då inte konstlat och man vågar ösa på med beröm utan att kollegan eller chefen undrar om man vill åt något annat. Och feedbacken blir faktiskt av. En feedbackapp helt enkelt!

5. Var så specifik som möjligt och beröm ansträngningen: Vad vi är kan vi inte göra något åt. Vår prestation och vårt beteende kan vi utveckla vidare. Det gäller alltså att sätta sig in i vad kollegan, chefen, medarbetaren håller på med. Detta stöds också av forskning av exempelvis svenska Alva Appelgren som har skrivit om detta i sin avhandling. Konkret beröm betyder att viljan att fortsätta att arbeta och utvecklas ökar.

Skribent: Amanda Ekman, Founder & CEO, Interante

Scroll to Top