Vad ställer millennials och generation Z
för krav på arbetsgivaren?

Aldrig har så många generationer funnits på arbetsmarknaden under samma tid som nu. Många arbetsgivare tycker det är svårt att hantera denna unika situation för att skapa en arbetsplats som attraherar anställda i så spridda åldrar och framförallt saknas kunskapen om hur man blir en attraktiv arbetsgivare för de yngsta på marknaden. 

Tidigare har lönen varit ett högt krav och något som stått i centrum vid val av arbetsgivare. Idag ser det annorlunda ut. Millenials och generation Z har ofta andra krav som är betydligt högre prioriterade för dem i valet av en potentiell arbetsgivare. Detta är något att ha i åtanke som arbetsgivare då det gäller att skapa arbetsplats som både attraherar den nya genarationen, men som också lyckas behålla talangen som man väljer att satsa på inom företaget eller organisationen. 

För millennials och generation Z är det framför allt tre saker som står högst på listan vid val av arbetsgivare:

  1. Millennials och generation Z ställer höga krav på att arbetsgivaren har ett aktivt miljöarbete och att man tillsammans på arbetsplatsen arbetar för en mer hållbar framtid. Detta inkluderar även samhällsfrågor som är viktiga för målgruppen såväl som planeten.
     
  2. Personlig utveckling på arbetsplasten är viktigt för den nya generationen. Var noga med att visa på karriärsmöjligheter och ge anställda chansen att utvecklas inom företaget, framförallt om ni vill hitta framtida chefer inom företaget eller organisationen.
     
  3. Bekräftelse och feedback är viktigt för både millennials och generation Z. Arbeta med att se, lyssna, uppmärksamma och belöna för att motivera de yngsta medarbetarna till att vilja prestera och utvecklas ännu mer.

Källa: Academic Work 

Scroll to Top