Undvik psykisk ohälsa på hemmakontoret –
4 tips till dig som chef

 

Den pågående coronapandemin kan få en stor psykologisk påverkan i och med den nya vardagen som den medför – ett arbetsliv utan fysiska kollegor närvarande, avbokade fritidsaktiviteter och begränsade möjligheter att träffa nära och kära.

En ny och mer osäker situation kan leda till symptom på ångest samt depressiva tankar när den blir mer långvarig. Mycket oro kring pandemins effekter kan uppstå.

Men som arbetsgivare kvarstår ansvaret för den psykiska hälsan på arbetsplatsen, oavsett var det nya kontoret är eller hur det är utformat. Som chef gäller det här att dels arbeta proaktivt för att minska eller i bästa fall helt undvika stress bland de anställda. Men det är också viktigt att bara finnas där och lyssna när medarbetarna har behov av att prata.

Fyra tips för dig som chef som du kan göra för dina medarbetare:

  • Agera teknisk support: För att undvika att bristande kunskap kring tekniken också blir ett stresspåslag hos medarbetaren kan det vara värdefullt att ge enkla tips på hur man använder sig av tekniken på bästa sätt vid arbete hemifrån.
  • Håll dig uppdaterad: Det är viktigt att chefen har koll på det allmänna måendet bland medarbetarna. En regelbunden uppdatering kring detta kan vara bra. En enkät kan vara ett enkelt verktyg för att få en hint i alla fall.
  • Var inkluderande och transparent: Håll hela organisationen kontinuerligt uppdaterad. Det ökar upplevelsen av inkludering och minskar samtidigt risken för onödiga rykten och spekulationer.
  • Ingen är ensam: Det kan vara värdefullt att som chef lyfta att den nya situationen kan medföra exempelvis depression och ångest och att det inte är konstigt.

Som individ är det också viktigt att fortsätta med de vardagliga rutinerna, att äta och sova bra, motionera utifrån förutsättningarna, bibehålla kontakt med nära och kära med tekniska hjälpmedel och göra de aktiviteter man kan som ger en avkoppling.

Källa: Chefsakademin
Hämtad: 2020-04-29

Scroll to Top