Tillit & Öppenhet i Ledningsgruppsutveckling

De flesta modeller när det gäller forskning runt hur väl grupper och team fungerar bygger på graden av Tillit och Öppenhet. I Sverige är idag Susan Wheelans modell för utveckling som bl a är grund för en av Sveriges största kurser UGL en av de mest använda. Vår modell ovan bygger på två svenska professorers syn ( Prof Anders Wendelheim och Prof Bo Mattsson) på ledningsgruppers utveckling och vår egen erfarenhet av att arbeta med gruppers utveckling utifrån såväl Belbins forskning som ett psykodynamiskt perspektiv där deltagarnas tillit och öppenhet till varandra är i fokus.

Modellen visar att en ledningsgrupp som vill bli mer strategiskt inriktad behöver öka sin grad av samverkan (Bo Mattsson). För att göra det behöver de öka deltagarnas tillit och öppenhet till varandra (Anders Wendelheim) och det görs i en process spiral. Beroende på om du tänker på Wheelans IMGD model, Firo eller den riktigt gamla modellen Norming, Storming Performing så menar Anders att när du nått sista steget i modellen så börjar den om igen på ett djupare plan när kravet ökar på teamets förmåga att hantera komplexa och riskbenägna situationer för företagets överlevnad.

Anders visar också på tre varningssignaler som tyder på att ledningsgruppen har för låg tillit och öppenhet till varandra för att hantera de krav som organisationen kräver av dem.

1. Vi förenklar vårt beslutsfattande.
När situationen teamet ska hantera kräver större tillit och öppenhet än vad teamet har förs problemet ner till den nivå teamet är på och vi får en förenkling av situationen. Det innebär att de beslut vi fattar är baserade på en förenkling av situationen då alla fakta inte har beaktats.

2. Frågan återkommer
Vi fattar ett beslut hur situationen ska hanteras men vid nästa möte kvarstår situationen i samma eller liknande form. Hur många konferenser och möten har ägnats åt situationer som fortfarande inte är hanterade? Detta beror på att organisationen ställer större krav på gruppens förmåga till öppenhet och tillit för att hantera frågan.

3. Alla kör sina egna race
Besluts tas i ledningsgruppen som borde förändra deltagarnas sätt att agera och alla fortsätter som förut trots det. Den kanske allvarligaste signalen av de tre eftersom här har alla tappat förtroendet för de beslut teamet fattar.

Det var lite kort om vad du behöver beakta för att få rätt fart och kvalitet på dina ledningsgruppsmöten. Vi berättar mera under vårt seminarium på mässan – Tillit och Öppenhet i grupputveckling med Belbin Team Skills.

Text: Belbin

Scroll to Top