Tillit mellan kund och leverantör

Det finns många faktorer som är avgörande för en lyckad rekrytering. För oss som rekryteringsföretag är relationen till kunden en av dem.

En lyckad rekrytering är avhängigt samarbetet med kunden. Kvalitén i samarbetet hänger i sin tur ihop med den tillit man byggt upp under den tid som samarbetet pågått. Ett gott samarbete handlar om att båda vill den andre väl, man hjälper varandra på ett sätt som gör att man kommer framåt i processen. Samarbetet kan prövas extra mycket då man inte lyckas hitta rätt kandidater eller inte hittar några alls i värsta fall, då är den uppbyggda tilliten avgörande.

Att bygga en god relation till kunden börjar redan vid in försäljningen. Det är viktigt att både visa vad man kan och samtidigt vara transparent med vad man kanske inte är så bra på som leverantör. Att balansera mellan att guida kunden samtidigt som man lyssnar in vilket behov kunden har av att just bli guidad, är en annan parameter som tidigt bygger relation och tillit.

Varför är då tillit så viktigt i relationen? Tillit är otroligt viktigt för att lyckas med sitt uppdrag och för att kunden ska komma tillbaka nästa gång. Tillit börjar skapas redan i de första kontakterna, om man inte riktigt lyckas där så kan man i värsta fall tappa affären eller så kommer kunden komma att bli ifrågasättande och kritisk om det inte går framåt som kunden tänkt sig.

En nyckel i kundrelationen är att jobba nära kunden i en rekryteringsprocess och att tidigt vara tydlig med det. Att bjuda in till ett nära samarbete skapar också en tillit. Att vara noga med snabb återkoppling till kunden vid frågor och att hålla kunden informerad under hela samarbetet är också viktigt. En kund som inte får återkoppling riskerar snabbt att bli en missnöjd kund. Inte minst om det tar tid att hitta kandidater, det vill säga – informera om att det inte finns något att informera om.

Att vara tydlig med vilka förväntningar kunden kan ha på tillgången på kandidater är ett exempel på att visa på att man kan sin marknad men också kratta för att det kan komma att bli svårt om det är brist. Att vara tydlig i dialogen med kund skapar också tillit till rekryteraren. Tillit till rekryterarens kompetens är också en grund för att samarbetet ska vara fruktsamt.

Att hålla kontakten och bibehålla en god relation över tid är också viktigt. Det kan göras på olika sätt, det kan vara via sociala kanaler eller genom lunchmöten. Att göra ett gott jobb och lyckas är ändå det allra viktigaste för att kunden sedan kommer tillbaka.

Författare: Lena Johansson kundansvarig /certifierad rekryterare, Skill Rekrytering & Bemanning

Skill
Scroll to Top