Tar du en för laget?

Anställda som får agera i sina styrkor är enligt Gallup sex gånger mer benägna att engagera sig på jobbet.

Bra jobbat om du kan få till det, men vad händer om du inte har möjlighet?
Vad händer om ditt team förlitar sig på att du utför den typ av arbete som bara inte kommer sig naturligt för dig?

Du kan inte bara säga nej – eller hur?

Tar du en för laget?
Team behöver all slags mångfald för att överleva. I den bästa av världar skapas team med balans, inte minst i beteendebidrag och styrkor. Det finns de som håller ett öga på den helheten medan andra kontrollerar de finare detaljerna. Några är bra på att driva saker framåt, medan andra håller koll på relationerna i teamet och ser till att allt går smidigt. Men i verkliga livet fungerar team inte alltid på det sättet.

I Belbin teamroll-termer…
Vi har alla “föredragna” beteenden (som kommer naturligt för oss), “hanterbara” (som vi kan anta när tillfället kräver) och “minst föredragna” beteenden som bäst undviks. Belbin kallar dessa beteenden eller bidrag för “Teamroller”.

Om vi försatts i en situation där vi inte kan bidra efter våra teamrollstyrkor, måste vi ”offra” en teamroll. Vi förlorar möjligheten att bidra med våra styrkor i ett försök att göra något som inte faller sig så naturligt. Och om det inte finns någon annan i närheten som kan ta över, så gör vi det så att arbetet blir gjort.

Det här är ett tveeggat svärd. Om det händer ibland kan det hjälpa till att odla nya beteendestyrkor som vi inte visste att vi hade. Långsiktigt kan det innebära att vi slutar finslipa våra styrkor (vi kallar detta ”teamroll-belastning”) och blir mindre engagerade.

Enligt Gallup är endast 13% av människorna engagerade på jobbet.
Så är det bara att ta en för laget? Eller finns det något du kan göra åt det?

Prata, prata…
Med din chef. Med ditt team. Du måste berätta och låta andra veta att problemet finns. Men det beror naturligtvis på hur starka dina arbetsrelationer är.

Det är viktigt att låta andra veta så snart som möjligt. Under pandemin har många “spelat på fel position”, tagit på sig arbete eftersom det behövde göras. Virtuellt arbete har också gjort det svårare för chefer och teammedlemmar att se exakt vilket arbete du gör.

Att förstå dina teamrollstyrkor – och teamets – kan hjälpa till att öppna upp konversationen och avpersonifiera den. Snarare än att säga att du inte vill göra jobbet och ses som en som är för fin för vissa uppgifter, handlar det om att titta på vilken typ av beteenden som arbetet innebär och analysera kopplingen mellan dessa beteenden och dina egna styrkor.

I sin viktiga bok, Management Teams – Så skapas framgångsrika team, rekommenderar Dr Meredith Belbin att vi förklarar vad som kallas ett ”teamroll gap”. Med andra ord låter du dina kollegor veta att ett visst bidrag behövs i teamet, att det saknas och att du försöker täppa till luckan.

Författare: Inger Melkersson, VD, Belbin Sverige AB

Belbin
Scroll to Top