Stress en del av vardagen!

Att vara ledare idag innebär en vardag med snabba beslut och ständiga förändringar. Det mesta sker under stress och press såväl för din egen del som för dina medarbetare. Kan vi ändra på det? Vi kanske inte kan ändra på att det går fort och att kommunikationsvägarna med ny teknik blir enkla och snabba. Vad vi kan förändra är vårt förhållningssätt till stress. Hur vi planerar i vår kalender och att vi hittar en förmåga att ”stänga av” jobbhjärnan. Att vi hittar struktur och plan också för återhämtning och mentala förberedelser för ett intensivt arbetsliv. Många ledare som vi möter idag tenderar att bli väldigt operativa. Har ibland fokus på fel saker och ledarskapet handlar om att släcka bränder och lösa problem. Fler av oss ledare behöver orka höja blicken och börja; planera, styra, utveckla och följa upp sitt uppdrag i större utsträckning.

Grundläggande hygienfaktorer
Tydlighet, Trygghet, Tillit.
Om vi har Tydliga uppdrag, tydliga ramverk, tydliga förväntningar och feedback utifrån förväntningarna så skapar vi Trygghet hos individer och i gruppen. Vi leder och styr efter rätt målbild och förhoppningsvis blir det tydligt vad vi inte ska göra.

Tillit får vi när vi har en öppen kommunikation och löser saker i samförstånd utifrån vårt uppdrag. Vi har en dialog som är balanserad och värderingar som utgår ifrån att jag litar på dig.

Hur ska jag veta?
Ledarskap är att skapa resultat tillsammans med andra. Hur ska jag veta hur mina medarbetare mår och hur det hanterar sin egen stress och press? Träffar jag dem ofta så kan vi ju prata. Säger de allt jag behöver veta? En viktig ledaregenskap idag är förmågan att skapa en bra dialog med dina medarbetare och att bygga bra relationer. Hur mycket ska jag lära känna, vart går gränsen för vår integritet, hur mycket törs jag fråga om? Medarbetarnas upplevda stress beror oftast både på det som är arbetspåfört och det som är privat/familj. Hur balansera detta? Ett sätt kan vara att ställa enkla frågor strukturerat för att samla information som ger dig en signal om upplevd belastning och stress. Det blir då lättare att ta den här typen av samtal. Viktigt att visa att du bryr dig om och att ni tillsammans kan reda ut stressiga situationer.

Text: Curatina

Scroll to Top