Så skapar du en engagerad, välmående och högpresterande organisation – fem heta tips!

Vi vill ju alla ha den där organisationen som sprudlar av engagemang, nyfikenhet, välmående och goda framåtlutade prestationer. Där både chefer och medarbetare tar sig an varje dag med ett stort leende. Men det ser inte riktigt ut så i arbetslivet, den psykiska ohälsan exploderar och engagemanget har i stort sett stått still på förhållandevis låga nivåer i många år om man kikar på Gallups globala engagemangsundersökningar.

Men det finns en lösning, för de som faktiskt vill och vågar lyfta blicken från Excelfilen för en stund. För då måste vi också börja fokusera på människor och goda förutsättningar för våra drivkrafter, engagemang, välmående och en hög måluppfyllelse. Hur ska vi då göra för att skapa en motiverad, innovativ, välmående och högpresterande organisation? Jo, vi måste börja ta ledarskap, medarbetarskap och engagemang på allvar, och vi måste börja nu!

Fem heta forskningsbaserade tips för att bygga en engagerad, välmående och högpresterande organisation!

 1. Var tydlig och mänsklig i första hand!
  Bygg grunden med en förtroendegivande och kommunikativ ledningsgrupp som den första ingrediensen. En ledningsgrupp som är både resultat- och relationsfokuserade. Var tydliga, involverande, mänskliga, lyssnande och förstå att det är medarbetarna och deras aktiviteter och engagemang som kommer att skapa resultatet. Forskning visar ett tydligt samband mellan gott ledarskap, välmående, hög motivation, ökade prestationer och ett förbättrat ekonomiskt resultat. Bra va? Titta alltså på resultatet i andra hand och de som ska skapa det i första.
 2. Öka kunskapen om mänskliga drivkrafter – i alla led!
  Skapa en organisation som genomsyras av kunskapen kring våra mänskliga drivkrafter och vad det är som får oss att prestera och må bra. Ju mer ni vet och kan applicera den kunskapen i ert ledarskap & medarbetarskap desto bättre kommer det att gå.
 3. Ge oss ett gott ledarskap, tack!
  Ge era chefer roller och ansvarsområden som är designade för att leda. Ge dem kunskap, tydliga mål, stöd, uppmuntran, uppföljning och återkoppling på ledarskapet. Vi människor är simpla, vi gör mer av det vi uppmuntras för och mindre av det vi inte uppmuntras för. Så bygg interna strukturer som främjar ett gott ledarskap, inte tvärtom.
 4. Engagerande och tydliga mål är kanonbra!
  Målen ska inte bara vara tydliga, de ska vara engagerande också. Nu blev det jobbigt va? Ja lite, men otroligt mycket roligare och er produktivitet och måluppfyllelse kommer att öka markant. Så se till att involvera era medarbetare i målsättningsarbetet i så hög grad det är möjligt. Och du, glöm inte den viktiga uppföljningen!
 5. Skapa trygghet
  Se till att chefer och medarbetare känner sig trygga på arbetsplatsen. Att de uppskattas minst lika mycket för sin person som sin prestation. Ingen mår bra eller presterar bra på sikt genom att piskan viner och att vara livrädd för sin chef eller andra negativa konsekvenser. Borga för trygga relationer med en hög grad av omtanke, det skapar effektivitet och lojala glada medarbetare.

Stort lycka till!

Författare:
Johan Book, flitigt anlitad författare och medgrundare till organisationen HejEngagemang!. Författare till boken ”Ledarutmaningen – planera är silver, göra är guld” samt medförfattare till ”Börja göra – en handbok i medarbetarskap, ledarskap och medarbetarkommunikation. Båda storsäljare i de svenska bokhandlarna.

Scroll to Top