Olika generationers kollegor på arbetsplatsen?

Under år 2020 kommer det att finnas fem generationer av medarbetare på arbetsplatsen samtidigt. Detta medför svårigheter för många chefer då olika generationer har olika förväntningar på sin chef men också hur de tar sig till information på olika sätt. Som chef gäller det därför att lägga upp en strategi hur man väljer att lägga fram sin kommunikation och vara beredd på att anpassa sina kommunikationsvägar beroende på vem på arbetsplatsen man riktar sig till.

De fem generationer som finns på arbetsmarknaden just nu är: traditionalisterna, babyboomers, Generation X, millennials (även kallade Generation Y) och Generation Z. Att så många generationer finns på arbetsmarknaden samtidigt har aldrig skett förr. Vad beror då detta på? Jo, den främsta anledningen är att vi bli allt äldre och stannar längre i arbetslivet. Men den stora frågan är snarare hur man kommunicerar och motiverar sina medarbetare över ett så brett åldersspann och för att ta reda på det måste man förstå hur de olika generationerna ser ut.

Vad som karakteriserar dessa generationer, beskrivs nedan genom en titt på de huvudsakliga generationerna:

Babyboomers (födda 1945–1964)

Detta är veteranerna på arbetsmarknaden som är optimistiska och vana att arbeta hårt. Det de värdesätter högst på arbetsplatsen är stabilitet.

Generation X (födda 1964–1984) 

Detta är oftast den högst representerade gruppen på en arbetsplats och i denna ålder är småbarnsåren förbi och de är nu redo att satsa mer på sin karriär. Vad de värdesätter högt på sin arbetsplats är förmåner som ger möjlighet till en bättre balans i livet.

Millennials och Generation Z (födda från 1985) 

Detta är de personer på arbetsplatsen som lättast tar till sig ny teknik. Gällande vad dessa generationer värdesätter så gillar båda två förmåner som ger mer balans i livet, men de yngsta vill också ha klara riktlinjer mellan jobb och fritid, något som skiljer sig mot millennials. 

Generationerna kan alltså skilja sig ganska mycket åt och det finns dessvärre ingen kommunikationslösning som fungerar på dem alla. Det krävs istället att man som chef lär känna sina medarbetare och själv läser av hur man bäst kommunicerar med den anställde, för att se vilken typ av kommunikation denne föredrar. Rätt tillvägagångssätt kan höja engagemanget på en arbetsplats rejält. En sak som i vart fall är säkert, är att man måste vara flexibel och välja sin kanal beroende på vem man riktar sig till.  

Generationerna traditionalisterna och babyboomers föredrar ofta muntliga personliga samtal medans millennials hellre vill ha ett mail. De allra yngsta, Generation Z, använder andra typer av sociala kanaler och är fenor på exempelvis Snapchat. Kanske skulle det gå hem om du som chef startade en Snapchat-grupp?

Det viktiga är att förstå hur de olika generationerna skiljer sig åt och därefter utforska kommunikationskanaler som passar de olika grupperna. Detta kan skilja sig mycket åt beronde på arbetsplats och miljö, men genom kunskap om dess skillnader kan arbetet med fördelad kommuniaktion underlättas. 

Källa: Benify.se

Scroll to Top