Rekrytera?
Att samarbeta istället för att konkurrera visar sig vara ett lyckat koncept

Om något inträffar som kräver att Försvarsmakten behöver mobilisera krävs att myndigheten på kort tid ska kunna växa med kvalificerad och redan övad personal. För att säkerställa en kompetent organisation som kan försvara det som gör Sverige till Sverige har Försvarsmakten gjort ett medvetet val. Att samarbeta med andra arbetsgivare om personal. 

Många soldater i Försvarsmakten tjänstgör idag endast några veckor per år vilket innebär att de har en annan huvudarbetsgivare i vardagen. I praktiken betyder det att Försvarsmakten och huvudarbetsgivaren delar på samma arbetskraft. 

– Det är ett medvetet val av Försvarsmakten att samarbeta med andra arbetsgivare kring personal för att möta myndighetens personalbehov. Vi ska snabbt kunna växa med kvalificerad och övad personal om något inträffar som kräver att vi behöver mobilisera, därför ser vi gärna att individer som är utbildade i Försvarsmakten behåller ett engagemang hos oss men jobbar hos en annan arbetsgivare i vardagen säger Göran Oscarsson, Chef Arbetsgivarrelationer i Försvarsmakten.

För att samarbetet mellan Försvarsmakten och andra arbetsgivare ska fungera på ett bra sätt finns Arbetsgivarrelationer, en funktion inom Försvarsmakten som arbetar med just relationen med andra arbetsgivare och organisationer. Det handlar om att skapa just de samarbeten kring personal som gynnar både Försvarsmakten, den andra arbetsgivaren, individen och samhället. Funktionens övergripande mål är att stärka relationen och underlätta personalflöden mellan Försvarsmakten och andra arbetsgivare, samt att lyfta fram meritvärdet av en tjänstgöring inom Försvarsmakten. 

– Vi samarbetar tillsammans med arbetsgivare i alla branscher. Då vi utbildar många soldater och sjömän som förutom är just soldater eller sjömän så är de även utbildade som exempelvis sjukvårdare, IT-tekniker, mekaniker, kock eller som chef. Försvarsmakten har en oerhörd bredd när det gäller kompetenser och arbetsuppgifter säger Göran.

Antalet samarbeten med andra arbetsgivare ökar hela tiden.
– Andra arbetsgivare söker precis som Försvarsmakten ständigt nya kompetenta medarbetare, detta är ett bra sätt att nå en rekryteringsmålgrupp som man som arbetsgivare kanske inte tänkt på tidigare. Dessutom gynnar samarbetet alla inblandade avslutar Göran.

En av de drygt 30 000 personer som valt att engagera sig i Försvarsmakten parallellt med sin civila karriär är Maria Andersson som är civilingenjör i industriell ekonomi och heltidsanställd som projektledare på Saab, men också anställd i Försvarsmakten som reservofficer.

– Det ger mig en unik inblick som slutanvändare i Försvarsmakten för de produkter vi tillverkar inom Saab. Att förstå hur allt hänger ihop och få möjligheten att komma ut från kontoret ibland gör också mitt jobb roligare, säger Maria Andersson.

Vad säger då Marias arbetsgivare?
– Har vi kompetenser som Försvarsmakten har behov av så låt oss dela på dem. Vi vinner genom att få in miljökunskapen i företaget, individer som Maria vinner på att få kompetensutveckling och en omväxlande vardag. Lirar det, vilket det gör så är det alldeles perfekt. Saab vill också ta ett samhällsansvar i byggandet av landet Sverige säger Anders Westerdahl, chef för Land systems på Saab.

Skribent: Jonas Wannberg, HR-strateg, Försvarsmakten

Scroll to Top