Weekly Workflow – Sveriges snabbaste och enklaste verktyg för att förebygga ohälsa

Sveriges effektivaste digitala verktyg som:
– Värnar om medarbetarna
– Förebygger dyra sjukskrivningar
– Efterföljer lagstiftningen AFS 2015:4
– Bra komplement till medarbetarsamtalet

Verktyget följer upp på :
1. Individ
2. Grupp
3. Organisation
4. Mangement

Besök oss gärna i monter G13 mittemot ledarskapscenen!
Välkommen!

Scroll to Top