Sistec AB

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Beskrivning

Verified Workforce är en certifiering som bekräftar att arbetsgivare har genomgått en säkerställd process för kontroll av identitet och rätt till arbete för sina anställda. Certifieringen hjälper arbetsgivare att visa sitt engagemang för socialt ansvarstagande och säkerställer en pålitlig personalstyrka.

För att erhålla certifieringen Verified Workforce av Sistec, måste arbetsgivaren följa en fastställd process som säkerställer att samtliga anställda genomgår kontroll av identitet och rätt till arbete enligt Sistecsriktlinjer och krav.

Genom att följa certifieringsregelverket och införa en styrd och kontrollerad process för kontroll av identitet och rätt till arbete kan arbetsgivare erhålla Verified Workforce Certifiering av Sistec och därigenom påvisa sin efterlevnad av krav samt engagemang för en hållbar och ansvarsfull arbetsmiljö och god personrelaterad säkerhet. Arbetsgivare som blir certifierade har rätt att använda Verified Workforce logotypen i sin marknadsföring och dokumentation.

Certifieringen är även ett viktigt verktyg för vid upphandling. Genom att kravställa ”Verified Workforce” på externa leverantörer säkerställs även att extern personal som arbetar i upphandlande parts lokaler är de personer som de utger sig för att vara samt att de har rätt till arbete.

Andra produkter

Kontaktinfo

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top