Unit4 Travel & Expences

Unit4 Travel & Expenses. Administration av utlägg behöver inte längre vara en mardröm varken för den anställde på resande fot eller för företaget. Med Unit4 Travel & Expenses kan man till exempel skanna och registrera sina utlägg direkt i mobiltelefonen, helt integrerat med ekonomi- och lönesystemet ,för direkt registrering och bearbetning utan fördröjning. Låt de anställda enkelt och intuitivt registrera sina kvitton och reseräkningar direkt i mobilen när de är ute och reser. Systemet vägleder användaren genom processen så att uppgifterna alltid matas in korrekt enligt gällande lagar och företagets regelverk.

Scroll to Top