Ta vara på olikheterna!

En sammanfattning av Belbins två böcker: Management teams och Teamroller i praktiken. Kom och hämta ditt eget ex. i vår monter N:11

Scroll to Top