Beskrivning

Smart Mobilhantering riktar sig till alla som primärt använder sin mobil eller en surfplatta som sitt arbetsverktyg.

Utbildningen genomförs med ett workshop-format där utbildningsledaren varvar visning av funktioner och praktiska övningar för att ge deltagarna största tänkbara variation och stimulera olika typer av inlärning. Under utbildningen arbetar alla deltagare med sina egna datorer, mobil och/eller surfplatta och sin individuella arbetssituation, vilket gör att deltagaren får en direkt effekt på det egna användandet och sitt arbetssätt.

Syftet är att lära sig ett nytt sätt att hantera dagens mobila teknik och inspirera till ökad användning.

Målet är att bli effektivare, öka produktiviteten och frigöra tid genom ett mobilt arbetssätt.

Kontaktinfo

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top